Hizmet Politikası

Timsan, kaliteye ve %100 müşteri memnuniyetine dayanan modern yönetim anlayışını benimsemiştir.

Bu anlayış, kaliteyi sadece üründe değil, satış ve hizmet süreçlerini de içine alan bütün kurumsal boyutlarda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bunu sağlamak için her çalışanımız, işini sahiplenmek, sorumluluk almak, insiyatif kullanmak, alanında gerekli bütün bilgi ve becerilere sahip olmak zorundadır.

Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer, onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmaktır. Bu kendimizden çok müşterilerimiz için duyduğumuz bir sorumluluktur.

Zamanında ve gerektiğinde üretilemeyen ürün ve hizmet hiç bir anlam ifade etmez. İstenilen ürünü, söz verilen zamanda ve niteliklerde vermek hem müşterimize hem de kendimize duyduğumuz saygının doğal bir sonucudur.

Açıklık, Şeffaflık ve Dürüstlük müşterilerimizin bize duydukları güveni doğuran en temel özelliklerimizdir. Tüm iş ve hizmetlerimizde bunu korumak gerektiğinin bilincindeyiz.

 

Hizmet Politikası