ISO 17025 Kalite Politikamız

Timsan Transformatör Test Laboratuvarı, ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardı uygulamalarında plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi, trafo elektriksel test ölçümlerinin doğru ve güvenilir olarak sunulmasını amaç edinmiştir. Timsan Transformatör Test Laboratuvarı Yönetimi, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye Ulusal ve Uluslararası Standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

 

Timsan Transformatör Test Laboratuvarı Yönetimi;

 1. Tüm personelin Kalite Politika ve Hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını sağlamayı,
 2. Takım ruhunun farkında olarak, kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,
 3. Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,
 4. Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı,
 5. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,
 6. Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı,
 7. Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etki lerden uzak tutulmasını sağlamayı,
 8. İlgili mevzuat çerçevesinde; müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılmalarını sağlamayı,
 9. Her düzeydeki çalışan personelinin, kurumun yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı,
 10. Yapılan test/analizlerin kalitesini etkileyen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaları düzenlemeyi, Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 11. Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
 12. Laboratuvar faaliyetleri ve tarafsızlığı ile ilgili oluşabilecek risk ve fırsatları değerlendirirerek, riskli bulunan faaliyetler ve fırsatlar ile ilgili gerekli aksiyonların gecikmeksizin alınmasını sağlamak,
 13. Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, yetkinlik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmayı,
 14. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi,
 15. Kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,

 

Timsan Transformatör Test Laboratuvarı tüm bu kalite politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt eder.

 

Genel Müdür

Mustafa Tahir KINACI