Çevre Politikası

TİMSAN, Yürürlükte olan tüm çevre kanun ve yönetmeliklere uyarak, müşterilerin çevre ile ilgili taleplerini karşılayıp, faaliyetleri kapsamında çevre etkileri en az olan doğal kaynaklara yönelir ve optimum şekilde kullanılmasını sağlar.

Çalışan personel, üretim ve idari faaliyetlerden kaynaklanan atıkların çevre etkilerini kaynağında en aza indirgeyerek, ürün tasarımından üretim çıktısına kadar tüm faaliyetlerinde endüstriyel kirlenmeyi önler ve bu anlamda çevreye katkı sağlar.

TİMSAN, Sürekli eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanlarımızın, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluş bölge halkının desteğini alarak, tüm faaliyetlerini gerçekleştiren, sürekli iyileştirme çerçevesi içinde çalışır.

Çevre Politikası